social hållbarhet

Larmassistans Östergötland

Social hållbarhet

– för ett hållbart samhälle

Social hållbarhet

Social hållbarhet är för oss en självklarhet. I vårt arbete som väktare ser vi en ökad polarisering och motsättningar i särskilt utsatta områden. Och i vår strävan efter en socialt hållbar utveckling, där människor lika värde står högt på agendan, engagerar vi oss i tre sociala projekt. Vart och ett lika viktigt för social hållbarhet. Det handlar om MBU, Människan bakom uniformen, EST, Effektiv samverkan för trygghet och Ungdomsgruppen.

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet handlar om att arbeta för välbefinnande, jämlikhet och rättvisa i samhället. Det är en viktig del i vår verksamhet. Och med våra projekt MBU, EST och Ungdomsgruppen är vi med och bidrar till en socialt hållbar utveckling.

Social hållbarhet i praktiken

Att ha ett socialt perspektiv är en viktig hörnsten i vår verksamhet. Vi möter många trasiga ungdomar. På glid. Och utan riktning. Vår ambition är att fånga upp dem på plats. Skapa gemenskap, mening och mål. Helt enkelt jobba förebyggande för att skapa trygghet och en fungerande social integration i utsatta områden. Det kallar vi social hållbarhet i praktiken.

För att nå social hållbarhet samarbetar vi med andra aktörer i samhället. Som Norrköpings kommun, Svenska Kyrkan och Hyresbostäder. Tillsammans arbetar vi med MBU, Människan bakom uniformen och EST, Effektiv samordning för trygghet. På Larmassistans har vi också startat Ungdomsgruppen, där vi erbjuder praktik och en eventuell anställning.

Ett socialt hållbart samhälle

Att skapa ett samhälle som är socialt hållbart handlar om allas rätt att må bra. Det handlar om allas rätt till hälsa. Till utbildning och arbete. Bostad och sociala relationer. Alla ska också ha möjlighet att delta och påverka sånt som rör dem själva och samhällsutvecklingen. Kan vi vara med och bidra här har vi i alla fall kommit en bit på vägen mot social hållbarhet.

Social hållbarhet Agenda 2030

Som en del i vårt arbete med social hållbarhet följer vi agenda 2030. Det är en handlingsplan med mål för ett mer hållbart samhälle. Mål 10 är särskilt intressant för oss. Det handlar om minskad ojämlikhet.

Det i sig bygger på principen om allas lika rättigheter, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst. Och det är just det som ligger till grund för social hållbarhet, det som krävs för en hållbar utveckling.

Vad säger du? Vi väntar på ditt samtal. Ring idag!