social hållbarhet

Larmassistans Östergötland

Social hållbarhet

– för ett hållbart samhälle

Social hållbarhet

Social hållbarhet är för oss en självklarhet. I vårt arbete som väktare ser vi en ökad polarisering och motsättningar i särskilt utsatta områden. Och i vår strävan efter en socialt hållbar utveckling, där människor lika värde står högt på agendan, engagerar vi oss i tre sociala projekt. Vart och ett lika viktigt för social hållbarhet. Det handlar om MBU, Människan bakom uniformen, EST, Effektiv samverkan för trygghet och Ungdomsgruppen.

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet handlar om att arbeta för välbefinnande, jämlikhet och rättvisa i samhället. Det är en viktig del i vår verksamhet. Och med våra projekt MBU, EST och Ungdomsgruppen är vi med och bidrar till en socialt hållbar utveckling.

Social hållbarhet i praktiken

Att ha ett socialt perspektiv är en viktig hörnsten i vår verksamhet. Vi möter många trasiga ungdomar. På glid. Och utan riktning. Vår ambition är att fånga upp dem på plats. Skapa gemenskap, mening och mål. Helt enkelt jobba förebyggande för att skapa trygghet och en fungerande social integration i utsatta områden. Det kallar vi social hållbarhet i praktiken.

För att nå social hållbarhet samarbetar vi med andra aktörer i samhället. Som Norrköpings kommun, Svenska Kyrkan och Hyresbostäder. Tillsammans arbetar vi med MBU, Människan bakom uniformen och EST, Effektiv samordning för trygghet. På Larmassistans har vi också startat Ungdomsgruppen, där vi erbjuder praktik och en eventuell anställning.

Ett socialt hållbart samhälle

Att skapa ett samhälle som är socialt hållbart handlar om allas rätt att må bra. Det handlar om allas rätt till hälsa. Till utbildning och arbete. Bostad och sociala relationer. Alla ska också ha möjlighet att delta och påverka sånt som rör dem själva och samhällsutvecklingen. Kan vi vara med och bidra här har vi i alla fall kommit en bit på vägen mot social hållbarhet.

Social hållbarhet Agenda 2030

Som en del i vårt arbete med social hållbarhet följer vi agenda 2030. Det är en handlingsplan med mål för ett mer hållbart samhälle. Mål 10 är särskilt intressant för oss. Det handlar om minskad ojämlikhet.

Det i sig bygger på principen om allas lika rättigheter, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst. Och det är just det som ligger till grund för social hållbarhet, det som krävs för en hållbar utveckling.

MBU – Människan bakom uniformen

– en utbildning för dig mellan 15–20 år

Har du någon gång tänkt på, eller funderat över vem det är som döljer sig bakom uniformen? Att de poliser, väktare, brandkårsmän du möter på gatan är vanliga människor. Att det under uniformen finns en tvåbarnsfar, en rallyåkare, en före detta fritidsledare. Eller någon helt annan. Ja, du fattar poängen. Eller hur!?

MBU, eller Människan bakom uniformen är ett projekt som handlar om att se bortom uniformen. Det är en utbildning för dig mellan 15-20 år. Syftet är att skapa en öppen och inkluderande kultur. Där vi lär känna varandra. Så att vi som väktare möter dig med respekt. Och att du möter oss med samma hänsyn. Tillsammans kan vi minska kriminaliteten – och skapa social hållbarhet.

Vi som bär uniform gör det för att det tillhör vår yrkesroll, den visar vårt ansvar i samhället. Men den definierar inte oss som personer. De vi i själva verket är. Den visar inte människan bakom uniformen. Låt oss berätta hur vi tänker.

MBU – ett exempel på social hållbarhet

MBU, Människan bakom uniformen handlar om att låta unga personer och utryckningspersonal mötas ansikte mot ansikte. Det handlar om ett tiotal träffar där du får möta oss bakom uniformen. Och vi dig under kepsen (eller hoodien). Se det som en slags utbildning, som kräver tid och resurser. Men som ger mycket tillbaka. För både dig och oss. Och samhället i stort. I syfte att skapa social hållbarhet,

Socialt hållbart samhälle

Grunden är förstås att skapa ett socialt hållbart samhälle. Där alla ges samma förutsättningar för ett socialt hållbart liv. Ett liv där vi möter varandra med respekt och förståelse. Oavsett vem man är eller var man kommer ifrån.

Vi som bär uniform ställs ofta inför utmaningar och påfrestningar i jobbet. Vi utsätts ibland för fara. Upplever stress och trauman. Det kan vara svårt att förstå när man är ung och tycker saker och ting är fel. Och att man inte kan påverka.

Just därför är det så viktigt att vi möts. Vi är nyfikna på dig. Vem är du under kepsen? Vilka tankar bär du på? Finns där några drömmar? Hur vill du bli bemött när vi ses på gatan? Hur kan vi skapa en bättre relation till varandra, där vi respekterar varandra?

För vi tror att det är möjligt. Och vi tror på dig. Tillsammans kan vi skapa en bra grund för social hållbarhet. I ett samhälle där vi alla trivs och mår bra.

Unik utbildning MBU

Under 10 veckor får cirka 20 personer i åldern 15–20 år lära känna oss som jobbar inom polis, socialtjänst, räddningstjänst, ambulans och väktarbolag. För att komma med i gruppen krävs att du är drogfri och inte begår några brott.

På schemat dessa tio veckor står allt från rökdykning, stationsträning, hjärt- och lungräddning, konditionstest till att få insikt om brottsutredningar. Men ofta börjar vi lite mjukt med att bara umgås, spela spel och ha kul. Som deltagare får du en snygg svart t-shirt med MBU-loggan.

Sen börjar allvaret. På schemat står då allt från rökdykning, stationsträning, hjärt- och lungräddning. Du möter utryckningspersonal som öppet och ärligt berättar om sina liv och arbeten. Andra kvällar lär du dig praktiska färdigheter och deltar i simuleringsövningar.

Det kan bli både intensivt och dramatiskt. Som att vara med om en trafikolycka (simulerad) med många skadade. En del riktigt allvarligt…

Värdefullt diplom

Efter kursen får du ett diplom, om du deltagit i alla möten och aktiviteter. Det diplomet är guld värt för dig. Både för att använda i skolan och i kommande jobbansökningar.

De flesta som gått MBU tycker att det varit kul. Att det gett dem erfarenhet som de har nytta av. Både när de söker jobb och när de umgås med andra. En del har till och med blivit sugna på att utbilda sig till något av dessa yrken. Kanske blir det så för dig också?

Anmäl dig nu!

Är du sugen på att gå MBU-utbildningen? Då ska du skicka in en ansökan via kommunens hemsida. När de fått in din ansökan blir du inbjuden till en gemensam informationskväll. Det är många som vill gå, men det finns bara 12 platser vid varje kurstillfälle. Efter informationskvällen får du veta om du kommit med i kursen eller inte.

Fortsatt arbete för social hållbarhet

När du har gått MBU, Människan bakom uniformen kan du fortsätta att engagera dig för social hållbarhet. Då blir du en ambassadör, som berättar om projektet för dina vänner och andra. Då får du också vara med och utveckla arbetet.

Du kan få arbeta som ledare för andra unga och hjälpa till med marknadsföring – så att fler söker till kursen. Ambassadör kan du vara upp till att du är 25 år gammal. Ambassadörskapet är ideellt. Du får alltså inget betalt.

MBU, Människan bakom uniformen startade i Göteborg år 2009 efter en period av ungdomsoroligheter. Flera ungdomar visade en hatisk inställning till de poliser och väktare som bar uniform. Då föddes idén om att skapa en utbildning där vi kunde mötas. För att skapa förståelse för varandra – och gemenskap. Och på sikt: social hållbarhet.

EST, Effektiv samverkan för trygghet i Norrköping

– social hållbar utveckling

Effektiv samverkan för trygghet är ett samverkansprojekt för att minska oron i det offentliga rummet. I gruppen sitter polis, väktare, kommun och fastighetsbolag. Genom tidiga insatser kan vi öka tryggheten, exempelvis i våra bostadsområden i Norrköping. Och på så sätt skapa en socialt hållbar utveckling.

Under det senaste decenniet har upplevelsen av otrygghet och oro för brott i offentliga miljöer ökat. EST, Effektiv Samordning för Trygghet, är en metod för att motverka detta. Metoden syftar till att bygga tillitsfulla relationer mellan stat, kommun och civilsamhälle. Och målet är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser.

Arbetet med EST är en del av vårt arbete som vi gör för att skapa social hållbarhet. Genom att polis, kommun och fastighetsbolag samverkar kan vi effektivisera det trygghetsskapande arbetet. Larmassistans ingår i den EST-grupp som är verksam i Norrköping. Tillsammans ska vi uppmärksamma och agera på exempelvis skadegörelse, våld, inbrott eller buskörningar. Det här projektet är också en del i vårt arbete för social hållbarhet.

Gemensam lägesbild

Metoden innebär framför allt att vi samlar information, gör analyser och skapar gemensamma lägesbilder, bestämmer åtgärder, samt utvärderar de insatser vi gör. I vårt arbete utgår vi från såväl situation, gärningsperson som brottsutsatt.

EST arbetsmodell

  • Informationsinsamling
  • Informationssammanställning
  • Analys- och lägesbeskrivning
  • Beslut om insats
  • Identifiering av samverkanspartner
  • Återkoppling
  • Uppföljning

Förebyggande åtgärder

Resultatet dokumenteras. Ju mer information vi gemensamt kan få fram, desto lättare kan vi prioritera de resurser som behövs. På sikt kan vi analysera vilka händelser som sker över tid och under vilken period på året de sker.

Vi arbetar kontinuerligt och träffas varje vecka då vi går igenom den aktuella lägesbilden, samordnar de aktörer som krävs, för att därefter agera på de insatser vi bestämt. Allt i syfte att minska otryggheten i det aktuella området. För att på sikt skapa social hållbarhet.

Bakgrund till EST

Under våren 2013 inträffade upplopp bränder och stenkastning mot polis och räddningstjänst i flera svenska kommuner, däribland Örebro. Det skapade en ökad otrygghet i de berörda bostadsområdena och blev upprinnelsen till att EST etablerades.

Som ett steg i att stärka tryggheten när problem uppstår eller när något är på väg att hända utvecklades EST av forskare vid Örebro universitet, lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun samt Örebro bostäder AB.

Forskning visar att känslor av otrygghet påverkar människors livskvalitet. Det kan påverka hur vi lever, att vi exempelvis inte vågar gå ut, att vi undviker vissa platser och människor, eller att vi inte vågar åka kollektivtrafik. Detta kan på sikt leda till ökad ohälsa. Och för att skapa social hållbarhet behöver vi arbeta från flera håll. EST är ett av dem.

För dig som vill läsa mer finns en handbok framtagen av Örebro Universitet.

Ungdomsgruppen

– ge dig själv en andra chans

I vårt arbete ser vi alltför många ungdomar som hamnat snett och tappat fotfästet i samhället. Är du en av dem? Har du hamnat i dåligt sällskap, börjat missbruka alkohol och droger? Eller helt enkelt förlorat motivationen för att studera och arbeta? Kanske är ungdomsgruppen något för dig? Läs vidare får du se!

Som en del i vårt arbete för social hållbarhet har vi startat Ungdomsgruppen. Det är för att ge dig som glidit snett en andra chans. Så att du kan ta dig ur den situation du befinner dig i. Och komma tillbaka till samhället.

Social inkludering

Vi brukar inte slänga oss med tjusiga begrepp som social inkludering, men just i det här fallet är det viktigt för att vi ska bli sökbara på Google. Men för att göra det lite mer begripligt handlar social inkludering om att skapa ett samhälle där alla har möjlighet att utvecklas och känna sig delaktiga.

Det handlar om att motverka diskriminering. Och att man inte stänger ute grupper som har svårt att göra sin röst hörd. Vi vill bidra till ett socialt hållbart samhälle, där du får möjlighet att utvecklas och må bra. Just därför har vi skapat Ungdomsgruppen, som är en viktig del av i vårt arbete för social hållbarhet.

Ungdomsgruppen – social hållbarhet i praktiken

Så här är det; som väktare förväntas vi hålla ordning och reda ute på gatorna. Men vi möter allt för många trasiga ungdomar för att sova gott om natten. Vi tror inte på att ”slå ner buset” utan vi är övertygade om att vi också måste hitta orsaken till det. Och det gör vi bland annat genom att erbjuda en plats i Ungdomsgruppen.

Som medlem i Ungdomsgruppen får du under ett år göra praktik hos oss på Larmassistans. Du får en väktare som handledare, som du följer med på dagliga uppdrag. Det innebär att du får uppleva en del hemskheter. Men också härliga stunder då vi lyckas avstyra våldsamheter och kriminalitet.

Om du är klok så greppar du den chansen nu.

Våra krav på dig

För att delta i Ungdomsgruppen måste du vara drogfri. Du får heller inte hålla på med någon som helst brottslighet. Gör du ett enda misstag är det faktiskt kört. Under praktikåret förväntar vi oss respekt, att du passar tiderna, att du visar intresse. Och att du lär dig längs vägen. Gör du det, och vi trivs med varandra efter ett år tillsammans, kommer vi erbjuda dig en anställning hos oss. Fatta!

För många ungdomar blir det här vändpunkten i livet. Tänk dig själv. Ett liv utan droger. Utan kriminalitet. Och med en fast lön. Du kommer bygga självförtroende och självkänsla. Du kommer bygga din framtid. Här hos oss.

Vad säger du? Vi väntar på ditt samtal. Ring idag!