Larmassistans Östergötland

Vår säkerhet är Er trygghet

Bevakning

Vi bevakar verksamheter både där allmänheten har tillträde och dit ingen får gå.

Larmutryckning

Larmutryckning sker med egna väktare med många års erfarenhet och ett stort kunnande.

Utryckning

Jour

Parkeringsövervakning, fastighetsjour och störningsjour. Vi finns där vi behövs.

Säkerhetsteknik

Vi hjälper dig att installera och skydda med hjälp av inbrottslarm och kameraövervakning.

Hållbart och förebyggande arbete

Vi arbetar också förebyggande för att skapa trygghet i utsatta områden. Läs mer om våra integrationsprojekt här.

Larmassistans Östergötland

Med larmutryckning från Larmassistans kan ni känna Er trygga!

LA Jour & Säkerhet AB startades 2009 av Fredrik Carlson och Johan Lager. Vi är ett lokalt bevakningsföretag från Norrköping men utför uppdrag i hela Sverige. Våra största styrkor är vår höga flexibilitet och lokala närvaro.

Vi ser långsiktigt på alla lösningar som vi arbetar fram och kunden är alltid i fokus. 2017 gick vi ihop med Protect Öst som var en trygg samarbetspartner. Vi kompletterade varandra bra och nu är vi starkare på alla fronter.

Företaget drivs idag av Johan Lager, Bilgehan Nord och Stefan Ackreryd.