Larmassistans Östergötland

Effektiv samverkan för trygghet

– för ett hållbart samhälle

EST, Effektiv samverkan för trygghet i Norrköping

– social hållbar utveckling

Effektiv samverkan för trygghet är ett samverkansprojekt för att minska oron i det offentliga rummet. I gruppen sitter polis, väktare, kommun och fastighetsbolag. Genom tidiga insatser kan vi öka tryggheten, exempelvis i våra bostadsområden i Norrköping. Och på så sätt skapa en socialt hållbar utveckling.

Under det senaste decenniet har upplevelsen av otrygghet och oro för brott i offentliga miljöer ökat. EST, Effektiv Samordning för Trygghet, är en metod för att motverka detta. Metoden syftar till att bygga tillitsfulla relationer mellan stat, kommun och civilsamhälle. Och målet är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser.

Arbetet med EST är en del av vårt arbete som vi gör för att skapa social hållbarhet. Genom att polis, kommun och fastighetsbolag samverkar kan vi effektivisera det trygghetsskapande arbetet. Larmassistans ingår i den EST-grupp som är verksam i Norrköping. Tillsammans ska vi uppmärksamma och agera på exempelvis skadegörelse, våld, inbrott eller buskörningar. Det här projektet är också en del i vårt arbete för social hållbarhet.

Gemensam lägesbild

Metoden innebär framför allt att vi samlar information, gör analyser och skapar gemensamma lägesbilder, bestämmer åtgärder, samt utvärderar de insatser vi gör. I vårt arbete utgår vi från såväl situation, gärningsperson som brottsutsatt.

EST arbetsmodell

  • Informationsinsamling
  • Informationssammanställning
  • Analys- och lägesbeskrivning
  • Beslut om insats
  • Identifiering av samverkanspartner
  • Återkoppling
  • Uppföljning

Förebyggande åtgärder

Resultatet dokumenteras. Ju mer information vi gemensamt kan få fram, desto lättare kan vi prioritera de resurser som behövs. På sikt kan vi analysera vilka händelser som sker över tid och under vilken period på året de sker.

Vi arbetar kontinuerligt och träffas varje vecka då vi går igenom den aktuella lägesbilden, samordnar de aktörer som krävs, för att därefter agera på de insatser vi bestämt. Allt i syfte att minska otryggheten i det aktuella området. För att på sikt skapa social hållbarhet.

Bakgrund till EST

Under våren 2013 inträffade upplopp bränder och stenkastning mot polis och räddningstjänst i flera svenska kommuner, däribland Örebro. Det skapade en ökad otrygghet i de berörda bostadsområdena och blev upprinnelsen till att EST etablerades.

Som ett steg i att stärka tryggheten när problem uppstår eller när något är på väg att hända utvecklades EST av forskare vid Örebro universitet, lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun samt Örebro bostäder AB.

Forskning visar att känslor av otrygghet påverkar människors livskvalitet. Det kan påverka hur vi lever, att vi exempelvis inte vågar gå ut, att vi undviker vissa platser och människor, eller att vi inte vågar åka kollektivtrafik. Detta kan på sikt leda till ökad ohälsa. Och för att skapa social hållbarhet behöver vi arbeta från flera håll. EST är ett av dem.

För dig som vill läsa mer finns en handbok framtagen av Örebro Universitet.

Vad säger du? Vi väntar på ditt samtal. Ring idag!