Kameraövervakning

Ert lokala bevakningsföretag

Kameraövervakning

Kameraövervakning skyddar mot inbrott och eventuell skadegörelse. Med dagens teknik får man fina och klara bilder och filmer.
Man använder idag kameraövervakning för att :
  • Öka tryggheten
  • Förebygga inbrott eller skadegörelse
  • Kontrollera in/ut passeringar
  • Verifiera larm

 

Syftet med kameraövervakning ska vara att motverka brott eller eventuella olyckor. Nyttan med kameraövervakningen ska också väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den utför. I många fall krävs också tillstånd från Länsstyrelsen. Innan man monterar kameror måste man vidta andra säkerhetstryggande åtgärder. Sådana åtgärder kan vara förbättrad belysning, inbrottslarm, rondering av väktare etc.

För att kameraövervaka ett område dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd enligt Kameraövervakningslagen. Olika regler gäller för olika områden..