Larmassistans Östergötland

Säkerhetsteknik och installation

Kameraövervakning

Kameraövervakning skyddar mot inbrott och eventuell skadegörelse. Med dagens teknik får man fina och klara bilder och filmer.

Man använder idag kameraövervakning för att :

  • Öka tryggheten
  • Förebygga inbrott eller skadegörelse
  • Kontrollera in/ut passeringar
  • Verifiera larm

Syftet med kameraövervakning ska vara att motverka brott eller eventuella olyckor. Nyttan med kameraövervakningen ska också väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den utför. I många fall krävs också tillstånd från Länsstyrelsen. Innan man monterar kameror måste man vidta andra säkerhetstryggande åtgärder. Sådana åtgärder kan vara förbättrad belysning, inbrottslarm, rondering av väktare etc.

För att kameraövervaka ett område dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd enligt Kameraövervakningslagen. Olika regler gäller för olika områden.

Inbrottslarm

Vi erbjuder alla typer av larm. Från de grundläggande till de mest avancerade systemen. Det betyder att vi kan hjälpa er med just de lösningar som ni behöver. För din trygghet har vi underleverantörer med certifieringen behörig anläggarfirma inbrottslarm klass 3, vilket betyder att vi kan leverera de mest avancerade lösningarna.

Skydda din bostad eller verksamhet innan det inträffar något.

Ett bra skydd mot inbrott är en viktig investering för alla företag och privatpersoner. Följderna av ett inbrott kan göra stor skada på din verksamhet och liv i form av störningar och produktionsbortfall. Samt att trygghetskänslan i ditt hem kan försvinna. Det kan även skapa en otrygghet bland personalen och rädsla för att springa på obehöriga på arbetsplatsen.

Vi samarbetar med flera av landets ledande larmcentraler.

Installation

Behöver du hjälp med att installera kameror eller inbrottslarm för övervakning? Hör av dig så hjälper vi till!