Larmassistans Östergötland

Larmutryckning

Larmutryckning

När ordinarie verksamhet hos er avslutas för dagen tar vi över ansvaret för säkerheten på ert företag.

När larmet går dirigeras närmaste utryckningsbil till objektet. Det är den mest självklara del i vår bevakning. Innan ett uppdrag startar utformar vi tillsammans med kunden, en instruktion. I instruktionen bestäms hur vi ska hantera larm och vilka åtgärder som ska vidtas av våra väktare.

Larmutryckning sker med egna väktare med många års erfarenhet och ett stort kunnande. När larmet går skickas en larmutryckningsbil fram för att konstatera om det är ett pågående brott eller begånget. Väktaren kontrollerar alltid utsidan av objektet eller arbetsplatsen och finns det indikation på pågående brott kallas det alltid på förstärkning av väktare och polis. Väl på plats kontrollerar väktaren vad som utlöst larmet och genomsöker lokalerna. Väktaren står i ständig kontakt med larmcentralen, som snabbt kan dirigera polis eller räddningstjänst till platsen.

Eventuella skador kan vanligtvis åtgärdas direkt av utryckningsväktaren. Vid större skador finns extra utrustning att tillgå.

Välkommen att kontakta oss för vidare diskussion runt just era behov!