010 - 207 03 00
Larm Assistans Östergötland
- Ert lokala bevakningsföretag
LA Jour & Säkerhet AB startades 2009 av Fredrik Carlson och Johan Lager. Vi är ett lokalt bevakningsföretag från Norrköping men utför uppdrag i hela Sverige. Våra största styrkor är vår höga flexibilitet och lokala närvaro. Vi ser långsiktigt på alla lösningar som vi arbetar fram och kunden är alltid i fokus. 2017 gick vi ihop med Protect Öst som var en trygg samarbetspartner. Vi kompletterade varandra bra och nu är vi starkare på alla fronter.

Säkerhetsteknik

Ordningshållning

Fastighetsjour

Störningsjour

Stationär bevakning

Rondbevakning

Larmutryckning

Vår säkerhet är Er trygghet
Med larmutryckning från Larmassistans kan ni känna Er trygga!