Rondbevakning

Ert lokala bevakningsföretag

Rondbevakning

När ordinarie verksamhet hos er avslutas för dagen tar vi över ansvaret för säkerheten på ert företag.

Väktarens grunduppgifter är att under bevakningstiden genom rondering söka, hindra brand och vattenskadors uppkomst och utbredning samt stöld, inbrott, skadegörelse samt obehörigt tillträde. Vi arbetar även förebyggande med enklare tillsyns ronderingar. All vår personal har mycket god kännedom om området och som snabbt kan bedöma vilka insatser och åtgärder som situationen kräver.

Tillsynen hos en kund kan vara mer eller mindre omfattande och bygger på den riskanalys som vi tidigare upprättade tillsammans med kunden.

Vårt gemensamma mål är att efter kundens behov skapa en effektiv säkerhet och en trygg arbetsplats till ett rimligt pris.

I bevakningsinstruktionen som upprättas i samråd med kunden framgår det detaljerat om vad som ingår i ronden. Vi utför även akuta åtgärder så som vattenläckage, glastäckningar med mera. Vi kan även erbjuda en kombination av väktartillsyn, larmcentral och teknisk bevakning via underleverantör.

Välkommen att kontakta oss för vidare diskussion runt just era behov!