Ordningshållning

Ert lokala bevakningsföretag

Ordningshållning

Vissa miljöer dit allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom uppdragsområdet.

LA:s ordningsvakter använder främst diplomati och social kompetens för att på ett smidigt sätt lösa uppkomna problem utan onödiga konflikter. Våra ordningsvakter har hög servicekänsla, det är deras främsta uppgift är att skapa en trygg närmiljö där kunder och anställda trivs.

Om olyckan är framme har våra ordningsvakter utbildning i akutsjukvård, LABC, HLR och DHLR..