Ordningshållning

Vissa miljöer dit allmänheten har tillträde kan bevakning med ordningsvakter användas. Ordningsvaktens huvuduppgift är att upprätthålla ordning genom att tala tillrätta, avvisa, avlägsna eller omhänderta störande personer inom uppdragsområdet.

LA:s ordningsvakter använder främst diplomati och social kompetens för att på ett smidigt sätt lösa uppkomna problem utan onödiga konflikter. Våra ordningsvakter har hög servicekänsla, det är deras främsta uppgift är att skapa en trygg närmiljö där kunder och anställda trivs.

Om olyckan är framme har våra ordningsvakter utbildning i akutsjukvård, LABC, HLR och DHLR..

Några av en ordningsvakts befogenheter:

  • PL13 – Avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som stör den allmänna ordningen, personer som utgör en omedelbar fara för sig själv eller för annan, samt för att avvärja en straffbelagd handling.
  • LOB – Omhänderta en så pass berusad person så att han ej kan ta hand om sig själv, eller utgör en fara för sig själv eller för andra.
  • Gripa personer som begått brott på vilket fängelse kan följa (RB24:7).
  • Ta alkohol i beslag (Lag 1958:205).
  • Använda försvarligt våld för att genomföra en tjänsteåtgärd (PL10) skyddsvisitera (PL19) efter vapen och andra farliga föremål vid ett gripande, omhändertagande eller avlägsnande.